torsdag 13. juni 2013

Gulv, legg deg!

Mens Ullugla har oppholdt seg hos søtabror er det en hel gjeng som har jobba på for å komme nærmere ferdigstilling av kjøkkenet. Gulvet på kjøkkenet er ferdig lagt og prosessen har bonden dokumentert under.

Mye gulv på plass allerde. Snorre står på.
 Å legge et heltregulv krever planlegging og nøyaktighet. Vi er glade for å ha med Snorre på det laget!

Planlegging

Ganggulvet er også ferdig lagt. Det ble veldig fint!

Finsaging.

Gulvet vårt har eikesløyfer for å holde naturlige sprekker sammen, og disse må vi jo ha fram på gulvet. Det viste seg at to sånne sløyfeender passa helt perfekt sammen, så de ble lagt etter hverandre så det ble ei lang sløyferekke.Siste planken på plass!

Etter at gulvet var ferdig lagt måtte det pusses og oljes.
Gulvet ble pussa med både en stor pussemaskin på de store flatene og med en liten en inntil veggen.


Ullugla har enda ikke fått sett gulvet for nå er det godt dekka med papp. Kjøkkenet er under montering, og da er det greit å skåne gulvet så godt som mulig. Fortsettelse følger.

1 kommentar:

Ingunn og O-C sa...

Greit å være mange skritt bak dere altså, artig at dere viser prosessen. Den er vanskelig å lære seg - i hvilken rekkefølge skal man ta valg... Og alle har den beste og billigste løsningen på hvordan ting skal gjøres... Sukk.. Og enda har i bare revet bordkledning...